CZAS TRWANIA I ORGANIZACJA KURSÓW

 

  1. Każdy kurs trwa 3 semestry i obejmuje 180 lub 90 godzin dydaktycznych w zależności od kursu.
  2. Zajęcia odbywają się 2 × w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne (1 × w tygodniu - kurs nr 1 i 2).
  3. Zajęcia odbywają się w dni powszednie poza godzinami pracy - między 1645 a 2015.
  4. Uczestnicy kursów (= Beneficjenci Ostateczni) otrzymują podręczniki nieodpłatnie, które muszą zwrócić w przypadku rezygnacji z kursu lub skreślenia z listy z powodu nieobecności.
  5. Grupy nie mogą przekraczać 16 osób.
 oddo
I semestr:17.X.200517.II.2006
II semestr:27.II.200623.VI.2006
III semestr:11.IX.20064.I.2007