INFORMACJE OGÓLNE

 

Realizowane w ramach Projektu, zróżnicowane pod względem stopnia zaawansowania kursy języków obcych dla różnych grup Beneficjentów Ostatecznych mają charakter praktycznych ćwiczeń. Obejmują ćwiczenia gramatyczne, naukę słownictwa ogólnego i specjalistycznego (kurs z uwzględnieniem słownictwa medycznego, języka biurowego i korespondencji, języka biznesu), pracę z tekstem oraz materiałami audiowizualnymi. Szczególny nacisk położony jest na komunikację - w ramach kursu największą rolę odgrywają praktyczne ćwiczenia "w mówieniu" w języku obcym.

Kursy kończą się egzaminem pisemnym. Beneficjenci Ostateczni otrzymają certyfikaty z liczbą uzyskanych punktów na 100.