Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języków obcych"

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie

prowadziło w latach 2005-2007 bezpłatne kursy językowe dla osób zatrudnionych na etacie, zamieszkałych w Warszawie lub województwie mazowieckim
w ramach Projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języków obcych"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach ZPORR Priorytet II Działanie 2.1; "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"

Menager Projektu - mgr Ewa Sikorska, kierownik SPNJO SGGW
Koordynator Projektu - mgr Małgorzata Brenner, starszy wykładowca w SPNJO SGGW

  1. Kurs ogólny języka angielskiego dla osób niepełnosprawnych na dwóch poziomach - 90 godzin (2 grupy w Warszawie)
  2. Kurs ogólny języka angielskiego dla osób samotnie wychowujących dzieci w połączeniu z zajęciami lingwistyczno-plastycznymi dla dzieci - 90 godzin (1 grupa + 1 grupa dzieci w Warszawie)
  3. Kurs języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa medycznego - 180 godzin (3 grupy w Warszawie, 1 grupa w Płońsku
  4. Kurs języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym z uwzględnieniem elementów języka biurowego i korespondencji - 180 godzin (3 grupy w Warszawie, 2 grupy w Płońsku)
  5. Kurs języka angielskiego - język biznesu na poziomie ponadpodstawowym - 180 godzin (2 grupy w Warszawie, 2 grupy w Płońsku)
  6. Kurys języków na poziomie podstawowym: angielski, francuski, hiszpański - 180 godzin (3 grupy w Warszawie); angielski, niemiecki - 180 godzin (4 grupy w Płońsku)

Kursy w Warszawie: SGGW, Centrum językowo-sportowe, ul. Ciszewskiego 10 (budynek nr 28 - STudium Praktycznej Nauki Języków Obcych)
Kursy w Płońsku: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11.